Lacrosse

Tournament Note

2019 Youth Lacrosse Minnesota Championships

14A_DI

2019 Youth Lacrosse Minnesota Championships

Aug 3 - 4, 2019
MN
Tourney Machine

Install the mobile app for this event at: tourneymachine.com

                 
Shakopee Red 14U-A

14A_DI Champion

Sat Aug 3, 2019 - Sun Aug 4, 2019

Pool Standings

Black
Team W L T
GA
C3 14U-A 3 0 0 6
Prior Lake Gold 14U-A 2 1 0 11
St Paul 14U-A 1 2 0 18
Eden Prairie Black 14U-A 0 3 0 22
Blue
Team W L T
GA
Shakopee Red 14U-A 3 0 0 6
Mahtomedi 14U-A 1 2 0 12
Rogers Black 14U-A 1 2 0 15
Elk River Black 14U-A 1 2 0 17
Red
Team W L T
GA
Stillwater 14U-A 3 0 0 3
WBLOrange 14U-A 2 1 0 7
Minnetonka Blue 14U-A 1 2 0 8
Edina 14U-A 0 3 0 23
White
Team W L T
GA
Rosemount 14U-A 3 0 0 12
Hudson Navy 14U-A 2 1 0 13
Woodbury Black 14U-A 1 2 0 16
Firehawks 14U-A 0 3 0 22

Schedule

Filter by:

Saturday, August 03, 2019
Game Time Location Team Score Team
P19 8:00 AM Stillwater HS - Turf # 1 Elk River Black 14U-A (Blue)
2 12 Shakopee Red 14U-A (Blue)
P20 8:00 AM Stillwater HS - Turf # 3 Mahtomedi 14U-A (Blue)
4 2 Rogers Black 14U-A (Blue)
P1 8:45 AM Stillwater HS - Turf # 1 Minnetonka Blue 14U-A (Red)
1 6 Stillwater 14U-A (Red)
P2 8:45 AM Stillwater HS - Turf # 3 WBLOrange 14U-A (Red)
4 1 Edina 14U-A (Red)
P3 9:30 AM Stillwater HS - Turf # 1 Mahtomedi 14U-A (Blue)
1 7 Shakopee Red 14U-A (Blue)
P4 9:30 AM Stillwater HS - Turf # 3 Rogers Black 14U-A (Blue)
3 2 Elk River Black 14U-A (Blue)
P17 10:15 AM Stillwater HS - Turf # 1 Edina 14U-A (Red)
1 11 Stillwater 14U-A (Red)
P18 10:15 AM Stillwater HS - Turf # 3 Minnetonka Blue 14U-A (Red)
1 2 WBLOrange 14U-A (Red)
P11 11:00 AM Stillwater HS - Turf # 1 Shakopee Red 14U-A (Blue)
9 3 Rogers Black 14U-A (Blue)
P12 11:00 AM Stillwater HS - Turf # 3 Mahtomedi 14U-A (Blue)
2 3 Elk River Black 14U-A (Blue)
P9 11:45 AM Stillwater HS - Turf # 1 Stillwater 14U-A (Red)
5 1 WBLOrange 14U-A (Red)
P10 11:45 AM Stillwater HS - Turf # 3 Minnetonka Blue 14U-A (Red)
8 0 Edina 14U-A (Red)
P7 1:00 PM Stillwater HS - Turf # 1 Rosemount 14U-A (White)
5 4 Woodbury Black 14U-A (White)
P8 1:00 PM Stillwater HS - Turf # 3 Hudson Navy 14U-A (White)
13 5 Firehawks 14U-A (White)
P21 1:45 PM Stillwater HS - Turf # 3 St Paul 14U-A (Black)
4 5 Prior Lake Gold 14U-A (Black)
P22 1:45 PM Stillwater HS - Turf # 1 C3 14U-A (Black)
9 2 Eden Prairie Black 14U-A (Black)
P15 2:30 PM Stillwater HS - Turf # 3 Woodbury Black 14U-A (White)
3 10 Hudson Navy 14U-A (White)
P16 2:30 PM Stillwater HS - Turf # 1 Rosemount 14U-A (White)
7 5 Firehawks 14U-A (White)
P13 3:15 PM Stillwater HS - Turf # 3 Prior Lake Gold 14U-A (Black)
8 1 Eden Prairie Black 14U-A (Black)
P14 3:15 PM Stillwater HS - Turf # 1 C3 14U-A (Black)
9 1 St Paul 14U-A (Black)
P23 4:00 PM Stillwater HS - Turf # 3 Firehawks 14U-A (White)
1 2 Woodbury Black 14U-A (White)
P24 4:00 PM Stillwater HS - Turf # 1 Rosemount 14U-A (White)
5 3 Hudson Navy 14U-A (White)
P5 4:45 PM Stillwater HS - Turf # 1 C3 14U-A (Black)
6 3 Prior Lake Gold 14U-A (Black)
P6 4:45 PM Stillwater HS - Turf # 3 Eden Prairie Black 14U-A (Black)
4 5 St Paul 14U-A (Black)
Sunday, August 04, 2019
Game Time Location Team Score Team
B1 11:00 AM Stillwater HS - Turf # 1 [1] Stillwater 14U-A (Red)
7 6 [2] Prior Lake Gold 14U-A (Black)
B2 11:00 AM Stillwater HS - Stadium [2] Mahtomedi 14U-A (Blue)
3 12 [1] Rosemount 14U-A (White)
B3 12:00 PM Stillwater HS - Turf # 1 [1] C3 14U-A (Black)
7 1 [2] WBLOrange 14U-A (Red)
B4 12:00 PM Stillwater HS - Stadium [2] Hudson Navy 14U-A (White)
4 9 [1] Shakopee Red 14U-A (Blue)
B5 2:00 PM Stillwater HS - Turf # 1 Stillwater 14U-A (Red)
2 11 Rosemount 14U-A (White)
B6 2:00 PM Stillwater HS - Stadium C3 14U-A (Black)
2 3 Shakopee Red 14U-A (Blue)
B7 4:30 PM Stillwater HS - Stadium Rosemount 14U-A (White)
5 6 Shakopee Red 14U-A (Blue)
B8 4:30 PM Stillwater HS - Turf # 1 Stillwater 14U-A (Red)
3 5 C3 14U-A (Black)

Bracket

[1] Shakopee Red 14U-A (Blue)
Champion
[1] C3 14U-A (Black)
Third Place
[1] C3 14U-A (Black) - 7
B3 - Sun 8/4 12:00PM Stillwater HS - Turf # 1
[2] WBLOrange 14U-A (Red) - 1
Stillwater 14U-A (Red) - 2
B5 - Sun 8/4 2:00PM Stillwater HS - Turf # 1
Rosemount 14U-A (White) - 11
Rosemount 14U-A (White) - 5
B7 - Sun 8/4 4:30PM Stillwater HS - Stadium
Shakopee Red 14U-A (Blue) - 6
[2] Mahtomedi 14U-A (Blue) - 3
B2 - Sun 8/4 11:00AM Stillwater HS - Stadium
[1] Rosemount 14U-A (White) - 12
[2] Hudson Navy 14U-A (White) - 4
B4 - Sun 8/4 12:00PM Stillwater HS - Stadium
[1] Shakopee Red 14U-A (Blue) - 9
C3 14U-A (Black) - 2
B6 - Sun 8/4 2:00PM Stillwater HS - Stadium
Shakopee Red 14U-A (Blue) - 3
[1] Stillwater 14U-A (Red) - 7
B1 - Sun 8/4 11:00AM Stillwater HS - Turf # 1
[2] Prior Lake Gold 14U-A (Black) - 6
Stillwater 14U-A (Red) - 3
B8 - Sun 8/4 4:30PM Stillwater HS - Turf # 1
C3 14U-A (Black) - 5