BIG SHOTS 2017 Averages

# Athlete GP PPG
00 D'Naisha Cooper 3 0.0
1 Antoinette Reed 3 6.0
14 Kamirah James 3 4.0
2 Kelseigh Carlson 3 0.0
20 Tameisha LaSane 3 4.7
23 Kwai'Daja Blakeney 3 5.0
30 Shaniyah Jackson 0 0.0
4 Janell Sindab 3 12.0
5 Keyla Britt 3 12.0
6 Precious Davis 3 0.0
Team Averages 3 7.8