BIG SHOTS 2018 Averages

# Athlete GP PPG
1 Sam Lewis 3 0.0
11 Xander Mentzer 3 0.0
14 Sean Elberson 3 0.0
2 Cole Shires 3 0.0
23 Eddison Millington 3 0.0
24 Eli Hancock 3 0.0
3 Drew Moyer 3 0.0
30 Ashton Tomassi 3 0.0
44 Evan Blake-Thomas 3 0.0
Team Averages 3 0.0