RK ST RK Team W L T Win % TP CA C P
14 1 Lawton Cyclones

Lawton, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Tuttle Tigers

Tuttle, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Oklahoma Warriors

Broken Arrow, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Oklahoma O's

Ardmore, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Stigler Jets

stigler, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Edmond Express

Choctaw, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Kiamichi Cats

Antlers, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0
14 1 Southwest Sandlot 15U

Altus, OK

0 0 0 0.000 0 0 0 0

Championships

Tournament
There have been no team champions.