2019 NCTB Baseball Batting Statistics

# Athlete GP H AVG JERNO
0 Noah Valenzuela 3 0 0.000 0
1 Max Dashner 3 0 0.000 1
10 Malachi Chabot 3 0 0.000 10
2 Camren Ketner 3 0 0.000 2
24 Enrique Reynoso 3 0 0.000 24
28 Johnny Davis 3 0 0.000 28
3 Jacoby Jones 3 0 0.000 3
35 Charlie Reyes 3 0 0.000 35
55 Ben Valenzuela 3 0 0.000 55
7 Avi Herndon 3 0 0.000 7
Team Totals 3 0 0.000

2019 NCTB Baseball Pitching Statistics

2019 NCTB Baseball Fielding Statistics