NW Nations Baseball 2019 Season Batting Statistics

# Athlete GP H AVG
Kyson Mackay 5 0 0.000
Jaysen Beasley 5 0 0.000
Lucas Pitzer 5 0 0.000
Jameson Elliott 5 0 0.000
Caleb Szendre 5 0 0.000
Kaden Yanez 5 0 0.000
Devin Twitty 5 0 0.000
Parker Close 5 0 0.000
Grady Smiley 5 0 0.000
Casey Knudson 5 0 0.000
Anthony Yanez 5 0 0.000
Anthony Yanez 5 0 0.000
Team Totals 5 0 0.000

NW Nations Baseball 2019 Season Fielding Statistics